Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

7170 ec09 500
Reposted fromStarorchids Starorchids
Sponsored post
soup-sponsored
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

March 18 2017

5867 02ef 500

colebeal:

we sat here freezing, about to leave, and then the mountain turned pink, and a layer of fog settled over the frozen trillium lake

Reposted fromvibetechs vibetechs
Xibalba11
6497 820f 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte

February 20 2017

Xibalba11
7725 e140
Reposted fromursa-major ursa-major
Xibalba11
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromstercum stercum
Xibalba11
0332 fb90
Reposted fromHenrX HenrX
Xibalba11
9727 74a8
Reposted fromollardo ollardo
Xibalba11
0393 a7b5
Reposted fromx70b1 x70b1

February 18 2017

Xibalba11
0404 c87f 500
Reposted fromSoulScream SoulScream
Xibalba11
1674 5086
Reposted fromkrzysk krzysk
Xibalba11
0514 b868 500
Reposted fromnonecares nonecares
Xibalba11
0542 0144
Reposted frombad-bat-emergency bad-bat-emergency
Xibalba11
0811 4e7b 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
Xibalba11
0870 e243
Reposted frompastainmy pastainmy
Xibalba11
0888 7e36 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
Xibalba11
0896 3c57
Reposted frompastainmy pastainmy

June 28 2015

Xibalba11
5813 88e1 500
Reposted bykwiatczis kwiatczis

June 23 2015

Xibalba11
1689 63d7 500
Xibalba11
1684 2b65 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...